naczyniowe

Encyklopedia PWN

obszar chroniony od 1921 (jako leśnictwo Rezerwat), 1932 rezerwat (pow. 4693 ha), 1947 B.P.N. o pow. 5348 ha, 1995 powiększony do 10 517 ha (w tym 9 974 ha gruntów leśnych, pod ochroną ścisłą — 6059 ha, 2022).
obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha (2022), w tym 1016 ha wód (2008) i 20 585 ha lasów (2022), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
obszar chroniony zał. 1973, pow. 29 192 ha, pod ścisłą ochroną 20 335 ha (2022);
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;
med. upośledzenie chodzenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia