naczyniowe

Encyklopedia PWN

obszar chroniony utworzony 1993; powierzchnia 59 223 ha, w tym 1016 ha wód i 15 547 ha lasów (2008), pod ochroną ścisłą Czerwone Bagno (dawny rezerwat utworzony 1924 dla ochrony łosia);
obszar chroniony zał. 1973, pow. 29 201 ha, pod ścisłą ochroną 18 557 ha (2008);
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;
med. upośledzenie chodzenia;
Cybińska Krystyna, ur. 17 III 1931, Dokowy Suche,
artystka ceramik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia