mnisze

Encyklopedia PWN

bot. gatunek krzewu leczn., → pieprz mnisi.
pieprz mnisi, niepokalanek pieprzowy, niepokalanek mnisi, właśc. witeks czczony, Vitex agnus-castus,
gatunek krzewu z rodziny werbenowatych (Verbenaceae) z obszaru śródziemnomor.;
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
Benedykt z Nursji, święty, ur. ok. 480, Nursja (ob. Norcia w Umbrii, Włochy), zm. 21 III 547, Monte Cassino,
opat, założyciel i twórca reguły zakonu benedyktynów, organizator życia zakonnego w zachodniej Europie.
Bazyli Wielki, święty, ur. 329, Cezarea Kapadocka, zm. 1 I 379, tamże,
brat św. Grzegorza z Nyssy, teolog, biskup; jeden z trzech tzw. Ojców Kapadockich, Doktor Kościoła.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia