minerały kruszcowe

Encyklopedia PWN

grupa minerałów będących zwykle związkami (siarczkami, arsenkami, tlenkami lub siarkosolami) metali ciężkich (także antymonu i arsenu);
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
komisja mająca na celu zarządzanie polskim górnictwem, działająca 1782–87;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
minerał, występujące w przyrodzie skupienia srebra;
geol. nagromadzenie limonitu na wychodniach złóż rud metali;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia