minerały akcesoryczne

Encyklopedia PWN

minerały, które występują tylko w pewnych odmianach skał, na ogół w niewielkich ilościach;
akcesoryczne składniki, składniki dodatkowe,
geol. minerały skałotwórcze występujące w skałach powszechnie, lecz w niewielkich ilościach (poniżej 1%).
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
granit
[łac. granum ‘ziarno’],
pospolita magmowa skała głębinowa, zawierająca 20–60% objętościowych kwarcu w stosunku do skaleni, wśród których plagioklazy stanowią 10–65% skaleni alkalicznych.
magmowa skała głębinowa składająca się gł. ze skaleni alkalicznych i plagioklazów, występujących w równorzędnych ilościach;
allanit, ortyt,
minerał, krzemian o złożonej budowie chem., charakteryzujący się znaczną zawartością pierwiastków ziem rzadkich (gł. itru, ceru, lantanu) i toru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia