miernictwo

Encyklopedia PWN

geod. niekiedy stosowana nazwa działu geodezji, zajmującego się pomiarami niewielkich obszarów kuli ziemskiej.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
Stern Abraham, ur. 1769, Hrubieszów, zm. 2 II 1842, Warszawa,
polski mechanik samouk, wynalazca, myśliciel, pisarz.
Badian Ludwik, ur. 11 VI 1928, Lwów, zm. 11 VI 1987, Wrocław,
elektrotechnik;
Clark
[kla:rk]
Josiah Latimer, ur. 10 III 1822, hrab. Buckinghamshire (Anglia), zm. 3 X 1898, Londyn,
ang. elektrotechnik i wynalazca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia