metodzie MBE

Encyklopedia PWN

cienkie warstwy krystaliczne wytwarzane na powierzchni krystalicznego podłoża przy użyciu różnych metod wykorzystujących zjawisko epitaksji.
Porowski Sylwester, ur. 7 IV 1938, Bierzyn,
fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia