mechanicznej

Encyklopedia PWN

państw. archiwum o charakterze centralnym, podległe Nacz. Dyrekcji Archiwów Państwowych;
przekazywana za pośrednictwem przyrządów odtwarzających nagrania (gramofon, magnetofon) lub mechaniczna muzykaych instrumentów muzycznych.
technika wytwarzania stopów bez udziału fazy ciekłej stosowana do syntezy materiałów, których nie można uzyskać innymi metodami albo też charakteryzujących się odmiennym, niż w przypadku zastosowania innych metod wytwarzania, typem struktury;
muz. instrumenty odtwarzające utwory zapisane na wałkach ze sztyftami, na perforowanej taśmie lub płycie;
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
roln. urządzenie do mech. dojenia krów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia