materiały ścierne

Encyklopedia PWN

substancje krystaliczne o dużej twardości, małej ścieralności, wysokiej temperaturze topnienia wykorzystywane jako podstawowe składniki materiału narzędzi ściernych, past ściernych i polerskich (obróbka skrawaniem);
ceramiczne materiały z węglika krzemu, ceramiczne materiały karborundowe,
tworzywa ceramiczne, których gł. składnikiem jest węglik krzemu SiC (karborund);
obróbka skrawaniem za pomocą ziaren materiału ściernego o nieokreślonej liczbie ostrzy i nie dającej się określić geometrii;
papier powleczony lepiszczem, do którego przyklejone są ziarna materiału ściernego;
narzędzie w postaci kształtki z materiału ściernego spojonego spoiwem;
ceramika
[gr. kéramos ‘ziemia’, ‘glina’; kerameoús ‘wykonany z gliny’],
nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego; także technologia wytwarzania takich materiałów oraz nauka obejmująca badania dotyczące ich otrzymywania, właściwości i zastosowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia