maszynowe

Encyklopedia PWN

oleje miner. stosowane do smarowania ruchomych części maszyn.
przedsiębiorstwa państwowe, wykonujące prace w gospodarstwach rolnych (za pomocą własnych maszyn i narzędzi), a także inne usługi;
zespół współpracujących ze sobą maszyn i urządzeń, tworzących konstrukcyjną całość;
roln. zespół złożony z energetycznego źródła napędowego (silnika, ciągnika) i narzędzia lub maszyny;
kalka maszynowa, kalka ołówkowa,
cienki papier powleczony z jednej strony mieszaniną wosku, plastyfikatorów i barwników, za pomocą którego odbija się np. pismo na drugim arkuszu papieru.
automatyczna broń strzelecka przeznaczona do strzelania ogniem ciągłym (krótkimi i długimi seriami), wyjątkowo ogniem pojedynczym, szybkostrzelność teoret. do ok. 1500 strzałów/min,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia