maszyną roboczą

Encyklopedia PWN

maszyna
[niem. < łac.],
urządzenie techniczne złożone z połączonych ze sobą różnych części (części maszyn), służące do przetwarzania energii lub wykonywania kosztem pobranej energii określonej pracy;
maszyna, w której zachodzi przemiana energii w pracę (silnik) lub pracy w energię (maszyna robocza) i w tej przemianie jest wykorzystywane ciepło;
maszyna, w której odbywa się ciągły przepływ czynnika roboczego (płynu) i ciągłe przekazywanie energii od lub do czynnika;
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
bieg maszyny, podczas którego maszyna wykonuje pracę użyteczną;
Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia