mapy ogólnogeograficzne

Encyklopedia PWN

mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
mapa prezentująca wybrane zagadnienia fizyczno-geograficzne lub społeczno-gospodarcze; sporządzana na podstawie mapy ogólnogeograficznej lub z wykorzystaniem jej elementów;
atlas
[gr.],
zbiór map geograficznych, selenograficznych, astronomicznych lub in., jednolicie opracowanych (te same odwzorowania kartograficzne, metody prezentacji, rozwiązania graficzne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia