atlas
 
Encyklopedia PWN
atlas
[gr.],
zbiór map geograficznych, selenograficznych, astronomicznych lub in., jednolicie opracowanych (te same odwzorowania kartograficzne, metody prezentacji, rozwiązania graficzne);
atlasy geograficzne dzieli się na ogólnogeograficzne i tematyczne (specjalne). Te drugie obejmują zagadnienia fizyczno-geograficzne (np. atlasy geologiczne, klimatyczne, hydrologiczne) lub społeczno-gospodarcze (np. atlasy przemysłu, rolnictwa, demograficzne, lingwistyczne, historyczne). Zależnie od obejmowanego obszaru rozróżnia się atlasy: świata, kontynentów, oceanów, państw, miast itp.; szczególną popularnością cieszą się kompleksowe atlasy narodowe (np. Narodowy Atlas Polski 1973–78, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1993–97) i regionalne (np. w Polsce atlasy niektórych województw i miast). Odrębną kategorię stanowią atlasy szkolne, których treść i jej ujęcie są podporządkowane wymaganiom dydaktyki i programów nauczania. Najnowszą formą atlasu są tzw. atlasy elektroniczne do wyświetlania na monitorach komputerów. Za pierwsze atlasy uważa się zbiory map opracowane przez Klaudiusza Ptolemeusza (II w.) i Ortelliusza (XVI w.). Nazwę atlas w odniesieniu do zbioru map wprowadził 1595 Merkator. Największy polski atlas świata to Atlas świata, opracowany przez Służbę Topograficzną WP i wydany 1962–68, a także 1968 w angielskiej wersji pt. Pergamon World Atlas. Dużą popularność i międzynarodowe uznanie zdobyły szkolne atlasy E. Romera (wydawane 1908–64). Atlasem nazywany jest też zbiór plansz, tablic, ilustracji itp., uporządkowanych tematycznie i jednolicie opracowanych, wydawany w postaci luźnego kompletu lub książki; np. atlas grzybów, atlas barw, atlas anatomiczny.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia