mapy geomorfologicznej

Encyklopedia PWN

geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
geomorfologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, morphḗ ‘kształt’, lógos ‘nauka’],
nauka o rzeźbie powierzchni Ziemi;
Maruszczak Henryk Wacław, ur. 1 X 1922, Lublin, zm. 22 X 2012, tamże,
geograf geomorfolog;
Szupryczyński Jan Gwalbert, ur. 27 VI 1934, Chełmno,
geograf geomorfolog;
Borzow Aleksandr A., ur. 29 VII 1874, Woroneż, zm. 6 III 1939, Moskwa,
rosyjski geograf, geomorfolog i kartograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia