magnetohydrodynamicznych

Encyklopedia PWN

elektrownia magnetohydrodynamiczna, elektrownia magnetogazodynamiczna,
elektrownia cieplna, w której energię elektr. uzyskuje się w generatorach magnetohydrodynamicznych.
generator magnetohydrodynamiczny, generator MHD, generator magnetogazodynamiczny,
fiz. urządzenie do przetwarzania energii wewn. zjonizowanego gazu w energię elektryczną;
astr. mechanizm odpowiedzialny za podtrzymywanie i wzmacnianie pierwotnego pola magnet. (pochodzenia galaktycznego) niektórych gwiazd;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
elektromagnes
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, magnḗtēs (líthos) ‘magnetyczny (kamień)’],
cewka elektryczna, zwykle z rdzeniem ferromagnetycznym (magnetycznie miękkim) o otwartym obwodzie magnetycznym, wytwarzająca pole magnetyczne o określonych parametrach użytkowych po zasileniu jej prądem elektrycznym (magnetyzm).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia