lupą

Encyklopedia PWN

lupa
[fr.],
fiz. przyrząd optyczny używany do obserwacji niewielkich przedmiotów, które umieszcza się w odległości mniejszej lub równej ogniskowej;
mat. grupoid, w którym jest jednoznacznie określone działanie odwrotne do danego i który zawiera element neutralny (quasi-grupa z jedynką);
Lupa Krystian, ur. 7 XI 1943, Jastrzębie Zdrój,
reżyser, scenograf.
mat. zbiór z jednym działaniem binarnym (dwuargumentowym) określonym na elementach tego zbioru (tzn. że każdej uporządkowanej parze elementów zbioru jest przyporządkowany jednoznacznie pewien element tego zbioru);
Podlodowski Stanisław, zw. Lupą, ur. między 1503 a 1513, zm. między 9 VI a 4 VII 1550,
działacz szlachecki;
fot. bryła z bezbarwnego szkła (wielościan o przekroju pięciokąta), stanowiąca część układu celowniczego niektórych lustrzanek (najczęściej jednoobiektywowych; fotograficzny aparat);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia