litosfery oceanicznej

Encyklopedia PWN

proterozoik
[gr. próteros ‘wcześniejszy’, zṓon ‘zwierzę’],
eon proterozoiczny, eozoik,
drugi eon (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi, trwający od ok. 2,5 mld lat temu do ok. 540 mln lat temu, także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały;
strumień cieplny Ziemi, strumień geotermiczny,
strumień ciepła płynący z wnętrza Ziemi.
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).
geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
geol. wąska strefa w płaszczu Ziemi występująca w sąsiedztwie rowów oceanicznych, nachylona pod kątem 30–70° w stronę kontynentu, wzdłuż której są umiejscowione ogniska głębokich trzęsień ziemi;
diastrofizm
[gr. diastrophḗ ‘przewracanie’],
geol. zespół procesów prowadzących do deformacji skorupy ziemskiej, wywołanych przez czynniki czerpiące energię pochodzącą z głębi Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia