liczby bliźniacze

Encyklopedia PWN

mat. dwie kolejne liczby pierwsze różniące się o 2, np. 5 i 7, 11 i 13, 17 i 19.
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
kryształy wykazujące prawidłowe zrosty 2 lub więcej kryształów tej samej substancji;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
odkształcenie, deformacja,
techn. zmiana wzajemnego położenia punktów ciała w wyniku działania sił zewn., zmian temperatury lub zmian struktury związanych ze zmianą objętości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia