laserowa

Encyklopedia PWN

proces zmniejszania liczby cząstek fazy rozproszonej w jednostce objętości układu koloidalnego w wyniku łączenia się pojedynczych cząstek pod działaniem światła laserowego.
obróbka laserowa, obróbka fotonowa,
rodzaj obróbki erozyjnej, w której do stapiania i odparowania materiału wykorzystuje się wiązkę promieniowania laserowego (laser);
dział spektroskopii wykorzystujący promieniowanie laserowe do wzbudzania atomów (cząsteczek);
polega na odtwarzaniu obrazów przy użyciu promieni laserowych.
deflektor laserowy, skaner laserowy,
urządzenie umożliwiające odchylenie wiązki laserowej w przestrzeni;
urządzenie laserowe do usuwania dowolnych izotopów z ich mieszaniny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia