krajowe

Encyklopedia PWN

towarzystwo nauk.-techn., zał. 1877 w Gorlicach, do 1880 działało pod nazwą Tow. dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji;
Krajowe Oddziały Bojowe, niderl. Landelijke Knokploegen (LKP),
1942–44 organizacja holenderskiego ruchu oporu;
partia polit., zał. VII 1997 przed wyborami parlamentarnymi jako organizacja konkurencyjna wobec Krajowej Partii Emerytów i Rencistów;
Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Postępu Ludności Kolorowej, ang. National Association for the Advancement of Colored People (NAACP),
amer. organizacja ruchu praw obywatelskich, zwalczająca rasizm;
Stany Krajowe, tzw. sejm postulatowy, niem. Landstände, Postulat-Landtag, sejm stanowy,
organ pomocniczy dla administracji państw., wprowadzony przez władze austr. w Galicji 1775,
Francuskie Krajowe Siły Zbrojne, fr.Forces Françaises de l’Intérieur (FFI),
połączone siły zbrojne fr. ruchu oporu w końcowym okresie II wojny światowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia