klęską ekologiczną

Encyklopedia PWN

trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
katastrofa ekologiczna nieantropogeniczna, katastrofa naturalna, klęska żywiołowa,
katastrofa ekologiczna wywołana przez czynniki niezależne od człowieka;
zmienny, ciepły prąd morski pojawiający się we wschodniej części strefy równikowej Oceanu Spokojnego przy zmianie cyrkulacji pasatowej ze wschodniej na zachodnią;
Izerskie, Góry, czes. Jizerské hory,
część Sudetów, w Polsce i Czechach;
zespół przedsięwzięć, których celem jest zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową (katastrofa ekologiczna) lub takim miejscowym zagrożeniem, jak np. katastrofa budowlana, chemiczna;
pomoc społeczna, opieka społeczna,
instytucja polityki społecznej państwa, działająca na rzecz umożliwienia indywidualnym osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same rozwiązać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy, powstały w latach 70. XX w., którego przedmiotem badań są procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w skali całego globu wraz z ich przyrodniczymi uwarunkowaniami.
Saksonia, Sachsen Wymowa,
kraj związkowy (od 1990) we wschodniej części Niemiec, graniczy z Polską i Czechami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia