klęską ekologiczną

Encyklopedia PWN

trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
katastrofa ekologiczna nieantropogeniczna, katastrofa naturalna, klęska żywiołowa,
katastrofa ekologiczna wywołana przez czynniki niezależne od człowieka;
zmienny, ciepły prąd morski pojawiający się we wschodniej części strefy równikowej Oceanu Spokojnego przy zmianie cyrkulacji pasatowej ze wschodniej na zachodnią;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia