kąt półpełny

Encyklopedia PWN

mat. kąt płaski, którego ramiona leżą na jednej prostej i nie pokrywają się, czyli kąt mający 180° (w mierze łukowej: π).
mat. kąt równy połowie kąta półpełnego;
mat. kąt, którego miara przewyższa 90°, jednak nie przekracza miary kąta półpełnego, tzn. należy do przedziału (90°, 180°).
mat. kąt płaski niebędący figurą geometryczną wypukłą, czyli kąt większy od kąta półpełnego a mniejszy od pełnego.
mat. kąt płaski będący figurą geometryczną wypukłą, czyli kąt mniejszy od kąta półpełnego (180°).
mat. dwa kąty mające wspólny wierzchołek, jedno wspólne ramię i pozostałe 2 ramiona leżące na jednej prostej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia