jasności absolutnej

Encyklopedia PWN

astr. wyrażana w wielkościach gwiazdowych jasność, jaką miałby obiekt astronomiczny obserwowany z odległości 10 pc (parsek) w pustej przestrzeni;
astr. jasność obiektu astr. we wszystkich długościach fali (przy spełnieniu warunków takich, jak przy jasności absolutnej).
astr. cecha różnicująca gwiazdy o tym samym typie widmowym pod względem jasności absolutnej;
astr. natężenie oświetlenia powierzchni promieniowaniem elektromagnetycznym wysyłanym przez dany obiekt astronomiczny, czyli ilość energii docierająca w jednostce czasu od danego obiektu do jednostkowej powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieniowania.
podział gwiazd na określone typy widmowe i klasy jasności dokonywany na podstawie wyglądu ich widma;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia