językoznawstwo neofirthowskie

Encyklopedia PWN

terminem tym określa się 3 różne, choć wzajemnie powiązane zjawiska w językoznawstwie ang. 1930–60;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia