iniektory

Encyklopedia PWN

iniektor
[łac.],
inżektor,
techn. strumienica wtłaczająca płyn do obszaru o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego (np. wodę do kotła parowego).
iniektor plazmowy, działo plazmowe,
impulsowy akcelerator plazmy przeznaczony do wtryskiwania (iniekcji) plazmy do wnętrza pułapek magnetycznych.
strumienica, smoczek,
urządzenie do przenoszenia płynu (cieczy, gazu) lub ciał sypkich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym za pomocą strumienia czynnika roboczego (np. powietrza, wody);
Giffard
[żifạ:r]
Henri, ur. 8 I 1825, Paryż, zm. 14 lub 15 IV 1882, tamże,
fr. inżynier; pionier budowy sterowców, konstruktor i pilot balonowy;
plazmoidy
[gr.],
fiz. skupiska (obłoki) zazwyczaj szybko poruszającej się plazmy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia