hybrydowymi

Encyklopedia PWN

samochód hybrydowy, samochód o napędzie hybrydowym,
samochód, w którym energia do napędu może być pobierana z 2 lub kilku rodzajów pokładowych źródeł energii, przy czym co najmniej jeden ze strumieni energii między zasobnikiem energii i kołami pojazdu jest odwracalny i jeden nieodwracalny;
inform. maszyna mat. złożona ze współdziałających ze sobą układów o funkcjach maszyny cyfrowej i maszyny analogowej.
napęd hybrydowy, napęd mieszany,
napęd pojazdu (zwykle samochodu) wyposażonego zarówno w silnik elektr., jak i spalinowy.
połączenie protoplastów 2 komórek, w którego wyniku powstaje jedna komórka hybrydowa;
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia