hybrydowymi

Encyklopedia PWN

błona fot. stosowana w procesie fotoreprodukcji poligraficznej.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
Weryński Andrzej, ur. 15 IV 1937, Warszawa, zm. 14 III 2011, tamże,
inżynier elektryk, specjalista w dziedzimie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej;
Focke
[fọkə]
Henrich Wymowa, ur. 8 X 1890, Brema, zm. 25 II 1979, tamże,
niemiecki konstruktor samolotów i śmigłowców.
tworzona za pomocą komputera,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia