hipoteczny

Encyklopedia PWN

dawniej urzędnik sprawujący nadzór nad prowadzeniem ksiąg hipotecznych, kierownik biura hipotecznego.
rodzaj banków komercyjnych;
księgi hipoteczne, księgi gruntowe,
urzędowe rejestry, ujawniające prawa rzeczowe na nieruchomościach;
obligacje, dla których gwarancją spłaty jest hipoteka emitenta.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
najstarszy i największy lwowski bank akcyjny, założony 1867 pod nazwą Cesarsko-Królewski Uprzywilejowany Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia