grube

Encyklopedia PWN

jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
Karol III Gruby, z dynastii Karolingów, ur. 839, zm. 13 I 888, Neudingen,
król Franków, cesarz rzym. od 881, syn Ludwika II Niemieckiego;
med. rodzaj zapalenia jelita grubego charakteryzujący się występowaniem mikroskopowych zmian powstających w wyniku ponadnabłonkowego odkładania się kolagenu;
med. rodzaj zapalenia jelita grubego, w którym stwierdza się znacznie zwiększoną obecność limfocytów w nabłonku błony śluzowej (20–25%, normalnie 5%).
med. pojęcie obejmujące wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna;
Alfons II Gruby, Afonso II o Gordo, z dynastii burgundzkiej, ur. 1185, Coimbra, zm. 25 III 1223, tamże,
król Portugalii od 1211, syn Sancho I Kolonizatora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia