fronty okluzji

Encyklopedia PWN

okluzja
[łac.],
meteorol. proces łączenia się chłodnego frontu atmosferycznego z powolniejszym frontem ciepłym.
wąska strefa przejściowa między masami powietrza o różnych właściwościach termodynamicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia