ernestyńskiej

Encyklopedia PWN

Bernhard, ur. 16 VIII 1604, Weimar, zm. 18 VII 1639, Neuenburg (Badenia),
najmłodszy syn ks. Johanna z ernestyńskiej linii Wettinów, książę sasko-weimarski, wódz protestantów niem. w wojnie trzydziestoletniej;
Fryderyk III Mądry, ur. 17 I 1465, Torgau, zm. 5 V 1525, zamek Lochau k. Torgau,
elektor saski od 1486 z linii ernestyńskiej;
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, nad Soławą.
Koburgowie, Sachsen-Coburg-Gotha, dynastia sasko-koburska,
książęca dynastia niem., gałąź linii ernestyńskiej Wettinów
Turyngia, Thüringen Wymowa,
niem. kraina historyczna, ok. 400 królestwo Turyngów, w VI w. podporządkowane Frankom, w XI w. znaczna część skupiona przez ród Ludowingów (od 1130 landgrafów Turyngii)
dynastia niemiecka;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia