eksperymentalną

Encyklopedia PWN

Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia i Telewizji,
placówka zał. 1957 przez J. Patkowskiego, służąca do realizowania utworów muzyki elektronicznej, ilustracji dźwiękowych do słuchowisk radiowych i telewizyjnych, do filmów i przedstawień teatr.;
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Achleitner
[˜laitnər]
Friedrich, ur. 23 V 1930, Schalchen (Górna Austria),
austr. poeta, prozaik i publicysta,
Binet
[binẹ]
Alfred Wymowa, ur. 11 VII 1857, Nicea, zm. 18 X 1911, Paryż,
fr. psycholog i pedagog;
Claparède
[klaparẹd]
Édouard Wymowa, ur. 23 III 1873, Genewa, zm. 29 IX 1940, tamże,
szwajcarski psycholog i pedagog;
elektroniczna muzyka, nazwa zaniechana muzyka elektronowa,
muz. muzyka, której materiałem są dźwięki wytwarzane i przekształcane przez urządzenia elektroniczne i utrwalane na taśmie magnetycznej.
Lippisch
[lı̣pısz]
Alexander Martin, ur. 2 XI 1894, Monachium, zm. 11 II 1976, Cedar Rapids (stan Iowa),
niemiecki aerodynamik i konstruktor lotniczy.
Pawłow Iwan P., ur. 26 IX 1849, Riazań, zm. 27 II 1936, Leningrad (ob. Petersburg),
fizjolog rosyjski, twórca fizjologii wyższych czynności nerwowych.
Selten
[zltn]
Reinhard Wymowa, ur. 10 X 1930, Wrocław, zm. 23 VIII 2016, Poznań,
niemiecki ekonomista i matematyk; specjalista w dziedzinie ekonomii eksperymentalnej i teorii gier.
Tarkowski Andrzej Krzysztof, ur. 4 V 1933, Warszawa, zm. 23 VIII 2016, tamże,
zoolog i embriolog;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Adoum Jorge Enrique, ur. 1926, Ambato,
pisarz ekwadorski;
niem. czasopismo lit., wyd. od 1954 w Monachium, ukazujące się 6 razy w roku;
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
Berger
[bə̣:rdżər]
John Peter, ur. 5 XI 1926, Londyn,
pisarz angielski;
Bernard
[bernạ:r]
Claude Wymowa, ur. 12 VII 1813, Saint-Julien (dep. Rhône), zm. 10 II 1878, Paryż,
fr. fizjolog i patolog;

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.

Słownik języka polskiego PWN

eksperymentalny
1. «dotyczący eksperymentu – próby»
2. «wprowadzający po raz pierwszy coś nowego»
3. «oparty na eksperymencie – doświadczeniu»

• eksperymentalnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia