ech

Encyklopedia PWN

Echo, Radio Echo,
radio muzyczno-informacyjne i publicystyczne, założone 1993 w Nowym Sączu; koncesję otrzymało 1995;
echo-
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’],
pierwszy człon wyrazów złożonych:
muz. tradycyjna nazwa wielu pol. chórów amatorskich, krzewiących kulturę muz. i podtrzymujących ducha nar. w okresie zaborów,
mit. gr. nimfa gór, uosobienie echa;
konserwatywny dziennik społ.-polit. i lit., wyd. 1877–83 w Warszawie;
wrażenie słuchowe (lub zmierzony sygnał) wywołane przez powracający impuls fali sprężystej odbitej od przeszkody, dochodzące do obserwatora (lub odbiornika) z takim opóźnieniem czasowym, które pozwala na odróżnienie go od impulsu fali bezpośredniej;
tygodnik wyd. 1883–1904 w Warszawie (kontynuacja dwutyg. „Echo Muzyczne” 1877–82) pod redakcją J. Kleczyńskiego (do 1895) i A. Rajchmana
pismo wyd. od 1946 w Krakowie;
telekom. zjawisko powtórnego odbioru tego samego sygnału radiowego;
med. grupa objawów zaburzeń psychicznych;
regionalna gazeta poranna, wydawana od 1971 w Kielcach;
miesięcznik (następnie dwutygodnik), wydawany 1912–15 w Warszawie;
pismo polonijne, wyd. 1913–15 w Buenos Aires; tygodnik, od 1914 dwutygodnik, następnie ukazywało się 3 razy w miesiącu, od 1915 — 2 razy, następnie (w tym samym roku) jako miesięcznik;
ECHO-wirusy, ang. Enteric Cytopathogenic Human Orphan, ludzkie jelitowe cytopatogenne wirusy sieroce,
grupa wirusów z rodziny Picornaviridae;
pierwsze pismo polonijne w USA
tygodnik polonijny, wyd. w USA 1904–71;
program Telewizji Polskiej, prowadzony przez I. Dziedzic, obejmujący wywiady z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego; na antenie przez 25 lat.
echolokacja
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’, łac. locus ‘miejsce’],
biol. zdolność niektórych zwierząt do znajdowania przeszkody lub identyfikacji ofiary na podstawie porównania charakterystyki wydanych przez siebie dźwięków z dźwiękami (echem) odbitymi od obiektu;

Słownik języka polskiego PWN

ech, eh «wykrzyknik wyrażający różne stany woli lub emocji»
echo
1. «powtórzenie dźwięku spowodowane odbiciem fali akustycznej od jakiejś powierzchni»
2. «nawiązanie do czegoś z przeszłości»
3. «wieść o czymś lub reakcja na coś»
4. Echo mit. gr. «nimfa gór»

• echowy
echo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z echem – odbiciem fal akustycznych, lub z powtarzaniem czegoś na wzór echa»
echo radiowe «zjawisko powtarzania się sygnału w odbiorniku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia