dominium

Encyklopedia PWN

dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
hist. nazwa niektórych posiadłości bryt., potem państw Bryt. Wspólnoty Narodów;
dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
w starożytnym Rzymie najpełniejsze władanie prawne rzeczami i niewolnikami sprawowane przez naczelnika domu, obejmujące posiadanie, używanie, pobieranie pożytków z rzeczy i dysponowanie nimi.
dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
w średniowiecznym prawie feudalnym własność podzielona, zawierająca prawo własności zwierzchniej seniora (pana feudalnego) i prawo własności podległej (użytkowej) wasala lub chłopa.
dominium
[łac., ‘panowanie’, ‘władztwo’],
w dawnej Polsce wielka posiadłość ziemska króla lub możnych rodów.
termin wprowadzony 1867 na określenie pierwszego państwa typu dominium, stworzonego przez autonomiczne kolonie bryt. w Ameryce Północnej;
dominium Maris Baltici
[łac., ‘władztwo Morza Bałtyckiego’],
wieloletnia konkurencja o panowanie nad Bałtykiem i związane z tym korzyści (kontrola handlu, pobieranie ceł).
warmińskie dominium, księstwo warmińskie,
władztwo terytorialne biskupów i kapituły warmińskiej XIII–XVIII w., obejmujące Warmię;
absolutum dominium
[łac., ‘nieograniczona władza’],
nieograniczona, absolutna władza panującego;
Wspólnota Narodów, Commonwealth of Nations Wymowa,
zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego.
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Łyny i Pasłęki;
Cartier
[kạ:rtieı]
Sir George Étienne, ur. 6 X 1814, Saint-Antoine (Dolna Kanada, obecnie w prow. Quebec), zm. 20 V 1873, Londyn,
kanadyjski polityk i prawnik;
Galt
[go:lt]
Sir Alexander Tilloch, ur. 6 IX 1817, Londyn, zm. 19 VIII 1893, Montreal,
kanadyjski przedsiębiorca i polityk;
Akt Brytyjskiej Ameryki Północnej, ang. British North America Act,
ustawa parlamentu brytyjskiego z 29 III 1867 (weszła w życie 1 VII 1867) sankcjonująca utworzenie przez bryt. kolonie: Kanadę Wschodnią (dzisiejszy Quebec), Kanadę Zachodnią (dzisiejsze Ontario), Nową Szkocję i Nowy Brunszwik, federacji pod nazwą Dominium Kanady i określająca jej zasady ustrojowe, wzorowane na systemie bryt., oraz zakres zależności od Wielkiej Brytanii;
bałtycki, region, ang. Baltic Region, niem. Ostseeraum, Ostseegebiet,
termin używany niekiedy w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz obszarów lądowych powiązanych z nim geogr., gosp., ekol. i polit.
Barclays Bank Plc
[bạ:rkliz bäŋk pi: el sị:],
brytyjski bank założony 1896 pod nazwą Barclay & Co. Ltd., z siedzibą w Londynie;
Borden Sir Robert Laird, ur. 26 VI 1854, Grand-Pré (Nowa Szkocja), zm. 10 VI 1937, Ottawa,
kanadyjski prawnik i polityk;
British Commonwealth of Nations
[brı̣tısz kọmənuelŧ əw nẹıszənz],
hist. forma więzi łączącej Wielką Brytanię (z jej koloniami i in. terytoriami zależnymi) oraz jej dominia, → Wspólnota Narodów.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

dominium
1. «była posiadłość brytyjska, która po uzyskaniu autonomii wchodziła nadal w skład imperium brytyjskiego»
2. «w dawnej Polsce: wielka posiadłość ziemska albo leśna, należąca do króla lub możnych rodów»
3. «w średniowiecznym prawie feudalnym: własność podzielona, zawierająca własność zwierzchnią pana i własność podległą chłopa»
4. «w starożytnym Rzymie: pełna władza naczelnika domu nad niewolnikami i rzeczami»

• dominialny
dominium mundi «zwierzchnictwo nad światem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia