dobowe

Encyklopedia PWN

agregacje zwierzęce, skupiska zwierzęce,
biol. zbiorowości zwierzęce powstałe na wąsko ograniczonym obszarze przy możliwości stykania się przestrzennego osobników jednego lub wielu gatunków wykazujących wzajemną obojętność (neutralizm);
białkomocz, proteinuria,
med. obecność białka ustrojowego w moczu w ilości przekraczającej fizjologiczną;
Brahe
[bra:]
Tycho Wymowa, ur. 14 XII 1546, Knudstrup, zm. 13 X 1601, Praga,
astronom duński.
liczba godzin, w ciągu których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy;
czas pracy, w którym przekroczenie dobowych lub tygodniowych norm czasu pracy zostaje wyrównane krótszym czasem pracy w innych dniach lub tygodniach (usługi, handel, transport).
w astrologii 12 części horoskopu przedstawiających podział ekliptyki związany z ruchem Ziemi wokół własnej osi (ruchem dobowym).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia