deszczem meteorów

Encyklopedia PWN

astr. zjawisko okresowego nasilenia widocznych na niebie śladów świetlnych („spadających gwiazd”) związane z rozżarzaniem się większej liczby meteoroidów dostających się do atmosfery ziemskiej.
meteor
[gr.],
astr. smuga świetlna pojawiająca się niespodziewanie w dowolnym miejscu nieba i trwająca od ułamka do kilku sekund, będąca śladem przelotu przez atmosferę ziemską meteoroidu (meteoroidy);
Andromedydy, Bielidy,
astr. rój meteorów o radiancie w gwiazdozbiorze Andromedy;
Drakonidy, Giacobinidy,
astr. rój meteorów związany z kometą Giacobiniego–Zinnera;
astr. rój meteorów związany z kometą 55P/Tempel–Tuttle;
Olmsted Denison, ur. 18 VI 1791, East Hartford (stan Connecticut), zm. 13 V 1859, New Haven (tamże),
amerykański fizyk, chemik, geolog, matematyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia