czasy strefowe

Encyklopedia PWN

czas obowiązujący w każdej z 24 stref czasowych, na które jest podzielona kula ziemska;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
dział gleboznawstwa i jednocześnie geografii regionalnej, zajmujący się rozmieszczeniem gleb na kuli ziemskiej, a także badaniem prawidłowości i przyczyn (aktualnych i hist.) ich przestrzennego zróżnicowania.
Strabon, Strábōn, ur. 63 r. p.n.e., Amaseja (ob. Amasya, Turcja), zm. ok. 20 r. n.e.,
grecki geograf i podróżnik.
Bielawski Ludwik, ur. 27 VII 1929, Chojnice,
etnomuzykolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia