cząstkowymi

Encyklopedia PWN

równania zawierające niewiadomą funkcję wielu zmiennych, jej pochodne cząstkowe różnych rzędów i zmienne niezależne;
ciśnienie cząstkowe, ciśnienie parcjalne,
ciśnienie, jakie wywierałby na ścianki naczynia składnik mieszaniny gazów doskonałych, gdyby sam zajmował całą objętość tego naczynia.
log., metodol. definicja, która (w przeciwieństwie do definicji normalnej) nie charakteryzuje w pełni terminu definiowanego, lecz podaje dlań jakiś zakres nadrzędny lub podrzędny.
mat. pochodna funkcji kilku zmiennych liczona względem jednej zmiennej;
w mikroekonomii równowaga rynku, gałęzi, konsumenta i producenta.
Laplace
[laplạs]
Pierre Simon de Wymowa, ur. 25 III 1749, Beaumont-en-Auge (Normandia), zm. 5 III 1827, Paryż,
francuski matematyk, astronom i fizyk; największy uczony końca XVIII i początku XIX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia