cyklu sonatowego

Encyklopedia PWN

fantazja
[gr. phantasía],
muz. utwór instrumentalny o swobodnej budowie, często improwizowany, nawiązujący także do istniejących już w danym okresie form i gatunków,
jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
impromptu
[ęprąptụ̈; fr.] Wymowa,
utwór muz. o nieustalonej budowie, wyrosły z praktyki improwizacyjnej w muzyce fortepianowej XIXw.;
menuet
[fr.],
dawny francuski taniec dworski, pochodzenia ludowego, w metrum trójdzielnym, tempie umiarkowanym, tańczony parami (z charakterystycznymi drobnymi krokami tańczących, posuwistymi ruchami, ukłonami);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia