computer to print

Encyklopedia PWN

drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
ctprint
[sı̣tiprınt],
ang. computer to print, od komputera do odbitki drukowej,
poligr. bezuderzeniowa metoda drukowania cyfrowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia