ciągnione

Encyklopedia PWN

mech. obróbka plast. metalu, w której obrabiany materiał (np. rury walcowane, paski blachy) jest przeciągany przez nieruchomy, zwężający się otwór narzędzia (tj. otwór ciągadła lub wykrój pomiędzy nie napędzanymi walcami albo rolkami), co powoduje zmniejszenie, a często i zmianę kształtu przekroju poprzecznego przedmiotu oraz zwiększenie jego długości;
mech. obróbka plast. tłoczeniem półwyrobów metalowych w celu zmiany ich kształtu, prowadzona w jednym lub kilku operacjach (lub zabiegach) technol. zw. ciągami;
specjalne prawa ciągnienia, ang. Special Drawing Rights Wymowa(SDR Wymowa),
ekon. rozrachunkowa jednostka pieniężna Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
obrabiarka do ciągnienia drutów, prętów i rur;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia