chromatografię adsorpcyjną

Encyklopedia PWN

chromatografia, w której fazę nieruchomą stanowi adsorbent (np. żel krzemionkowy, tlenek glinu);
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
Tiselius
[tisẹliüs]
Arne Wilhelm Kaurin, ur. 10 VIII 1902, Sztokholm, zm. 29 X 1971, Uppsala,
chemik szwedzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia