chorób przenoszonych drogą płciową

Encyklopedia PWN

choroby zakaźne, szerzące się gł. przez kontakty seksualne;
tradycyjna nazwa niektórych chorób zakaźnych przenoszonych drogą kontaktów seksualnych;
schorzenia narządu rodnego kobiety lub poszczególnych jego części;
choroby występujące powszechnie, łatwo rozprzestrzeniające się w zależności od określonych warunków społ.;
wenerologia
[łac.-gr.],
nauka o chorobach przenoszonych drogą płciową, ich epidemiologii, drogach szerzenia się, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia