chemonastię

Encyklopedia PWN

chemonastia
[gr.],
bot. ruch nastyczny (rodzaj nastii), jeden z rodzajów ruchów roślin, wywołany bodźcami natury chemicznej;
nastie
[gr. nastós ‘mocno dociśnięty’],
fizjol. ruchy organów roślin (niezależne od kierunków działania bodźca, często następują w efekcie zmiany jego natężenia) oraz niektórych zwierząt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia