brzegowy

Encyklopedia PWN

mat. zbiór, który jest równy swojemu brzegowi (brzeg zbioru);
jeżak brzegowy, jeżowiec przybrzeżny, Psammechinus miliaris,
gatunek szkarłupnia z gromady jeżowców
mat. punkt, którego dowolne otoczenie zawiera zarówno punkty należące do zbioru, jak i punkty do niego nienależące.
hydrol. linia zetknięcia się wód morza, jeziora lub rzeki z lądem;
mat. zadanie polegające na wyznaczeniu spośród funkcji spełniających dane równanie różniczkowe — zdefiniowanych w pewnym obszarze — tych, które spełniają dodatkowe warunki na brzegu tego obszaru (tzw. warunki brzegowe).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia