blastów

Encyklopedia PWN

blasteza
[gr. blástēsis ‘kiełkowanie’],
krystaloblasteza,
geol. proces rekrystalizacji zespołów mineralnych skały, zachodzący w warunkach metamorfizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia