bezwzględna

Encyklopedia PWN

większość bezwzględna, większość absolutna,
liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów, a zarazem połowie tej najbliższa;
mat. dla liczby rzeczywistej a — nieujemna liczba, oznaczana |a|, równa a dla a ≥ 0 i −a, gdy a < 0;
chronologia bezwzględna, chronologia absolutna,
archeol. oznaczanie czasu zjawiska kulturowego w ramach wieków i dziesiątków lat na podstawie przekazów pisanych, importów (głównie monet) i ceramiki, dla okresów dawniejszych — metodami fizykochemicznymi.
stosowana niekiedy nazwa temp. Kelvina.
zero bezwzględne, zero absolutne,
fiz. punkt zerowy w termodynamicznej skali temperatury (temperatury skale);
różnica algebraiczna między wartością przyjętą jako wzorzec a wartością otrzymaną w wyniku pomiaru (obliczeń).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia