betony komórkowe

Encyklopedia PWN

beton lekki o porowatej strukturze;
beton
[fr. < łac.],
materiał budowlany wieloskładnikowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach kruszywa drobnego i grubego (np. piasku i żwiru) ze spoiwem mineralnym (najczęściej cementem) i wodą, a następnie stwardnienie uzyskanej mieszanki betonowej (niekiedy pot. zw. też b.);
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
popularna nazwa autoklawizowanego betonu komórkowego;
bud. nazwa firmowa wyrobów z betonu komórkowego, pochodząca od nazwy szwedzkiej firmy produkującej te wyroby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia