barwników kwasowych

Encyklopedia PWN

barwniki syntet. o cząsteczkach, które w wodzie dysocjują z odszczepieniem barwnego anionu, wiążącego się z zasadowymi grupami cząsteczek włókna;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
pochodne antrachinonu stanowiące, po barwnikach azowych, najważniejszą i najliczniejszą grupę barwników syntetycznych;
grupa barwników syntetycznych;
grupa barwników syntetycznych zawierających w swej budowie szkielet ksantenu;
grupa barwników kwasowych tworzących w procesie barwienia trwałe, barwne związki koordynacyjne z jonami chromu osadzonymi uprzednio na materiale;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia