barionowa liczba

Encyklopedia PWN

fiz. cząstki elementarne różniące się od odpowiadających im cząstek odwrotnym znakiem wszystkich liczb kwantowych (np.: ładunku elektrycznego, liczby barionowej, leptonowej, składowej izospinu, momentu magnetycznego), mające zaś taką samą masę i czas życia.
fiz. cząstki elementarne (fundamentalne), składniki protonów, neutronów i in. hadronów;
mezony
[gr.],
nietrwałe, silnie oddziałujące cząstki z grupy hadronów, obdarzone ładunkiem elektr. lub obojętne;
neutron
[łac.],
elektrycznie obojętna cząstka z grupy barionów, składnik jąder atomowych (obok protonów);
piony, mezony π,
fiz. cząstki elementarne z grupy hadronów;
rezonanse
[łac.],
rezonansowe stany cząstek elementarnych,
fiz. cząstki elementarne (hadrony) o bardzo krótkim czasie życia (niekiedy rzędu 10–23 s), nietrwałe względem oddziaływań silnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia