bakterie

Encyklopedia PWN

bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
grupa mikroorganizmów zdolnych do oddychania beztlenowego, dla których akceptorem elektronów są siarczany, a ostatecznym produktem redukcji — siarkowodór.
różnorodna fizjologicznie grupa bakterii mogących wykorzystywać jony żelaza(III) jako akceptory elektronów.
bakterie wiążące azot cząsteczkowy (N2), żyjące w symbiozie (bakterioryza) z roślinami motylkowymi (bakterie z rodziny Rhizobiaceae: rodzaje Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium i Sinorhizobium) oraz licznymi gatunkami roślin niemotylkowych (np. olcha z promieniowcami, niektóre gatunki roślin tropikalnych z bakteriami z rodzaju Klebsiella).
metanotroficzne bakterie, bakterie metylotroficzne,
szczególnie wyspecjalizowana fizjol. grupa bakterii tlenowych zdolna do wykorzystywania jedynie kilku jednowęglowych związków org. jako źródeł węgla i energii: metanu (metanotrofy) i związków org. jednowęglowych (C-1: metan, metanol, metyloaminy, eter dimetylowy, dimetylosiarczek, formamid, formaldehyd, mrówczan — metylotrofy obligatoryjne);
grupa bezbarwnych tlenowych bakterii zdolnych do utleniania zredukowanych związków siarki (np. siarkowodoru);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia